RẠP CHIẾU PHIM LOTTE CINEMA

Dự án được đầu tư bởi tập đoàn Lotte - Hàn Quốc. Dự án có vị trí trong khuôn viên của TTTM Savico Long Biên. Trong dự án này chúng tôi đã áp dụng 1 số công nghệ mới để đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng được yêu cầu từ phía Chủ đầu tư. Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 8/2017 và kết thúc tháng 4/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác :